QUALITY MEDALTM

QUDAL

Kvaliteta

Medaljom QUDAL® - QUality meDAL™ nagrađujemo vrhunsku kvalitetu.
Što je to kvaliteta?
 
Kvaliteta je kao i ljepota - u oku promatrača. Kvaliteta je subjektivan fenomen. Ona je emocionalni doživljaj koji nastaje kao rezultat percepcije i očekivanja. 
 
Osjećaj visoke kvalitete pojavljuje se kada percepcija prelazi očekivanja; do osjećaja niske kvalitete dolazi kada percepcija ne ispuni očekivanja. Kada percepcija odgovara očekivanjima dolazi do osjećaja zadovoljstva koje predstavlja neutralnu kvalitetu.
 
Najčešći element poslovne definicije kvalitete je taj da se kvaliteta proizvoda ili usluge odnosi na percepciju  stupnja prema kojem proizod ili usluga ispunjava očekivanja potrošača. Kvaliteta stoga nema neko specifično značenje osim ako nije povezana za točno specifičnu funkciju odnosno specifičan objekt. Kvaliteta je stoga uvijek perceptivan, uvjetan, i u velikoj mjeri subjektivan atribut.
 
Kvaliteta u poslovanju, proizvodnji ili inženjerstvu ima pragmatičnu interpretaciju kao ne-inferiornost, odnosno superiornost nečega. Obzirom da je kvaliteta perceptivna, uvjetna i na neki način subjektivna, tako se ona može i drugačije shvaćati od strane različitih ljudi. 
 
Potrošači najčešće govore o specifičnostima kvalitete proizvoda ili usluge kada te proizvode ili usluge uspoređuju s konkurencijom na tržištu.
 
Proizvođači, s druge strane, u pravilu defiraju i mjere kvalitetu kao stupanj sukladnosti prema određenom standardu koji propisuje na koji se način određeni proizvod mora proizvesti da bi bio korektan.
 
Filozofija, ali i zdrav razum, pretendiraju viđenju kvaliteta kao relaciju - ili subjektivnih osjećaja  - ili objektivnih činjenica.
 
Qudal logo

QUDAL je certifikacijski sustav koji na tržištu detektira i nagrađuje proizvode, usluge i druge subjekte temeljem znanstvenog tržištnog istraživanja koristeći inovativnu metodu DEEPMA (Deep Mind Awareness). Samo proizvodi i usluge koji su od strane potrošača ocijenjeni najvišim ocjenama u svojoj tržišnoj kategoriji mogu nositi prestižnu zlatnu medalju QUDAL - QUality meDAL.

Copyright © 2017, ICERTIAS, - International Certification Association, Zurich, Švicarska. Sva prava pridržana /// Uvjeti korištenja