QUALITY MEDALTM

QUDAL

QUCERT

Svaka QUDAL®medalja za kvalitetu nosi na sebi inovativni digitalni certifikat kvalitete™ - QUCERT™ (DigitalQualityCertificate™).

QUCERT™ - Digitalni Certifikat Kvalitete - zapravo je referentni alfanumerički niz odnosno izdvojena - URL, web adresa, na kojoj se nalaze sve informacije o tome na koji je način određeni proizvod ili usluga koja nosi QUDAL® medalju zaslužila taj status.

 

Kada potrošač u web browser (npr. Explorer, Netscape, Safari i sl.) unese jedinstveni certifikacijski kod sa QUDAL® medalje određenog proizvoda ili usluge, URL ga vodi na posebnu web stranicu - digitalni certifikat kvalitete™ za točno taj proizvod odnosno uslugu.

 

Na web stranici, QUDAL® digitalnog certifikata kvalitete (QUCERT™), potrošač može saznati informacije kao što su: Kada je provedeno istraživanje na temelju kojeg je dodjeljena QUDAL® medalja?; Tko je provodio istraživanje?; Na točno kakvom uzorku je provedeno istraživanje?; Za koju je kategoriju proizvod odnosno usluga dobila QUDAL® certifikat kvalitete?; Točni rezultati istraživanja za dotičnu kategoriju; Zemlja za koju se QUDAL® certifikat odnosi; Vremenski period za koji se QUDAL® certifikat izdaje i dr.

Qudal logo

QUDAL je certifikacijski sustav koji na tržištu detektira i nagrađuje proizvode, usluge i druge subjekte temeljem znanstvenog tržištnog istraživanja koristeći inovativnu metodu DEEPMA (Deep Mind Awareness). Samo proizvodi i usluge koji su od strane potrošača ocijenjeni najvišim ocjenama u svojoj tržišnoj kategoriji mogu nositi prestižnu zlatnu medalju QUDAL - QUality meDAL.

Copyright © 2017, ICERTIAS, - International Certification Association, Zurich, Švicarska. Sva prava pridržana /// Uvjeti korištenja